"Cea mai valoroasă resursă din compania mea, coboară zilnic cu liftul."spune Bill Gates;

diagSuntem convinşi de faptul că toţi managerii şi toţi angajatorii gândesc acelaşi lucru. Important este să cunoaştem bine această resursă şi să o valorificăm constructiv, să îi oferim posibilitatea de a creşte şi de a se dezvolta în interesul companiei şi al angajaţilor ei.
Diagnoza Culturii Organizaţionale şi a Managementului Resurselor Umane, completată de o evaluare psiho-aptitudinală complexă, îşi propune să vină în sprijinul dumneavoastră oferindu-vă:

 

 

• o cunoaştere obiectivă a potenţialului uman deţinut de organizaţie şi a percepţiei angajaţilor asupra politicii manageriale de motivare şi fidelizare a resurselor umane practicată de companie
• o consiliere profesionistă în:
1. conceperea unui nou plan de valorificare şi dezvoltare a Resurselor Umane, astfel încât acestea să obţină performanţe în activitatea desfăşurată;
2. conceperea unei strategii de formare, motivare şi fidelizare a actualilor angajaţi;
3. stabilirea procedurilor de recrutare, selecţie şi integrare a viitorilor angajaţi.
În evaluarea percepţiei angajaţilor a politicii de resurse umane practicată de către managerii firmei, vor fi analizaţi şi evaluaţi factorii care influenţează managementul resurselor umane:

• resursele interne şi externe de recrutare a resurselor umane;
• implicarea managementului resurselor umane în managementul strategic al firmelor;
• cultura organizaţională şi sistemul de valori;
• climatul organizaţional;
• sistemul de informare a resurselor umane;
• organizarea activităţii şi a departamentelor;
• posturile şi formarea lor profesională;
• sistemul de salarizare şi de motivare;
• evaluarea performanţei;
• relaţiile dintre angajaţi;
• satisfacţia resurselor umane faţă de condiţiile oferite de organizaţie.

Rezultatele evaluării psiho-aptitudinale complexe vor fi analizate şi raportate la:

• atribuţiile prezente în fişa postului sau omise din aceasta, la gradul atitudinal şi aptitudinal de adecvare la aceste atribuţii;
• atitudinea faţă de muncă şi stilul de lucru;
• iniţiativa socială şi integrarea în colectiv;
• relaţionarea cu autoritatea;
• independenţa în acţiune;
• sistemul motivaţional;
• aptitudinile manageriale, relaţionarea cu subordonaţii şi colaboratorii direcţi ai ocupanţilor funcţiilor de conducere.
Vă ofer la finalul diagnozei:
un pachet organizat de informaţii şi recomandări care vor sta la baza construirii unei politici realiste de motivare şi fidelizare a personalului deja angajat şi a celei de atragere a noi resurse umane către compania dumneavoastră, de construire şi reconstruire a structurii organigramei, a fişelor de post, a sistemului de evaluare a performanţelor;
consilierea managerilor în realizarea unei strategii de recrutare şi formare continuă a viitorilor angajaţi (ţinând cont de nişele de formare profesională şi de exigenţele posturilor ocupate, a personalului ce poate lucra în departamentele companiei dumneavoastră), în planificarea carierei profesionale a acestora.

"Salariile cresc ori de câte ori aleargă doi patroni după un lucrător, şi scad, ori de câte ori aleargă doi lucrători după un patron." (Richard Cobden), însă pentru a ne afla în a doua ipostază trebuie mai intâi să ne realizăm un brand de angajator dorit de angajaţii valoroşi. Rolul nostru este de a vă ajuta să-l construiţi şi să-l promovaţi eficient!