Ştim că timpul înseamnă bani şi ne propunem să vi le economisim pe amândouă realizând pentru dumneavoastră procesul de recrutare şi selecţie şi evaluare a viitorilor membri ai organizaţiei din care faceţi parte.

recrutareRecrutarea este o etapă importantă în procesul de elaborare a strategiei şi planificării resurselor umane: reprezintă un proces de căutare, identificare, localizare şi atragere a candidaţilor potenţiali din care se vor selecta cei mai competitivi şi care corespund cel mai bine cerinţelor şi intereselor organizaţiei. Necesită tehnici speciale, calitatea recrutării condiţionând performanţele viitoare ale firmei.

Recrutarea poate fi:
• strategică – corespunde unor nevoi strategice pentru un segment pentru care se pot asigura locuri de muncă mai durabile, motivante şi recompensatorii;
• temporară – corespunde unor nevoi apărute la un moment dat determinate de: demisii, studii, concedii pre şi postnatale, promovări, detaşări, transferuri;
• sistematică (permanentă);
• spontană – atunci când este nevoie.

 


Recrutarea din surse externe prezintă o serie de avantaje:
• un număr mai mare de candidaţi potenţiali având astfel un număr mai mare de posibilităţi de selecţie după criterii de competenţă;
• posibilitatea de comparare între candidaţii interni şi cei externi;
• sursa potenţială de inovare, idei, suflu nou;
• îmbogăţirea potenţialului uman al organizaţiei;
• reducerea costurilor interne de pregătire.

Selecţia personalului reprezintă un proces de alegere pe baza unui pachet de criterii bine definit, a celui mai potrivit şi competitiv candidat pentru ocuparea unui post. Selecţia urmează, în mod logic, procesului de recrutare. Ea pretinde o analiză atentă a profesiunilor care se practică în unităţile respective, stabilind o concordanţă între caracteristicile acestor profesiuni şi posibilităţile de ordin fizic, psihic şi informaţional pe care le prezintă candidaţii.

Strategia de selecţie presupune:
• definirea riguroasă a criteriilor;
• stabilirea tehnicilor şi metodelor de colectare a informaţiilor;
• folosirea informaţiilor în procesul de selecţie;
• evaluarea rezultatelor şi a eficienţei selecţiei.

Selecţia profesională nu reprezintă numai verificarea iniţială, pe baza examenului psihologic, a unor candidaţi pentru anumite locuri de muncă. La început aceasta ajută la angajarea în producţie, ulterior verificarea acestui diagnostic este absolut necesară, prin studierea comportamentului individului faţă de mediul fizic, real, faţă de climatul psihosocial, faţă de colectivul de muncă unde lucrează candidatul selecţionat, reacţiile sale faţă de sarcinile profesionale, rezultatele muncii, modificarea eventuală a intereselor, a aptitudinilor şi a atitudinilor.

Garantie

Pentru serviciile de recrutare si selectie de personal, oferim o garantie între 3 si 6 luni. În situatia în care cel angajat în postul solicitat prin firma noastra va parasi compania dumneavoastra într-o perioada de 3 pâna la 6 luni de la data angajarii, ne obligam sa selectam si sa recomandam spre angajare un alt candidat corespunzator în termen de 30 de zile de la data preavizului, fara alte costuri aditionale. În cazul în care nu putem prezenta un alt candidat dezirabil conform profilului, vom returna contravaloarea a 30% din totalul onorariului de consultanta încasat.